• Legiony

  „Legiony” to uniwersalna opowieść o przyjaźni, marzeniach, gorącym uczuciu i dorastaniu w trudnych czasach. Wielka historia w filmie jest ... Więcej
 • Wyprawa Magellana

  Flota pięciu potężnych okrętów opuszcza Sewillę w 1519 roku pod dowództwem odważnego podróżnika – Ferdynanda Magellana wraz z jego załogą liczącą ponad 200 marynarzy. Więcej
 • Pewnego razu w Hollywood

  Aktor Rick Dalton i jego przyjaciel kaskader powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności. Więcej
 • Magiczny dywan

  Hodżia mieszka w maleńkiej wiosce wraz ze swoją rodziną. Chciałby zobaczyć wielki świat, którym jest dla niego miasto, gdzie mieszka sułtan. Więcej
 • Polityka

  W "Pitbullu" Patryk Vega zajął się policją, w "Botoksie" wziął pod lupę służbę zdrowia, a teraz przyszedł czas na polską scenę polityczną. Więcej
 • Playmobil. Film

  Charlie wciąż zadręcza siostrę – Marlę (Julia Kamińska) opowieściami o fantastycznej krainie, w której mieszkają ludziki PLAYMOBIL® Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 REGULAMIN KINA ,,SOKÓŁ’’ W SOKÓŁCE

       Regulamin określa zasady korzystania z Kina ,,Sokół’’ w Sokółce.Celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu i bezpieczeństwa widzów. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Kina oraz przebywający na terenie obiektu.


    POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Wstęp do Sali Kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu, lub karnetu wstępu.
 • Zakupienie biletu, lub karnetu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 • Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 • Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
 • Bilet ulgowy przysługuje  dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do lat 26, seniorom po 60 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji.
 • Karnet jest ważny po okazaniu dokumentu potwierdzającego osobowość wraz ze zdjęciem.
 • Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub karnetu.
 • Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
 • Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba,  że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 • Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na Teren Kina.
 • Za rzeczy pozostawione na Terenie Kina nie ponosimy odpowiedzialności.
 • Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
 • Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów. Przy mniejszej ilości zastrzegamy sobie prawo odwołania seansu.
 • Na całym terenie Kina obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, oraz zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 • Na Teren Kina obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 • Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla klientów kina.
 • Klient przed seansem 3D otrzymuje specjalne okulary o które dba w trakcie ich użytkowania, po zakończeniu projekcji filmowej zwraca je obsłudze (prosimy o nie dotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, nie wycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów, nie siadanie na nich itp. Można w ten sposób doprowadzić do ich zniszczenia. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych okularów 3D Klient ponosi za nie odpowiedzialność materialną.
 • Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali kina porządku oraz czystości.

 

     PODCZAS SEANSÓW FILMOWYCH ZABRANIA SIĘ:

 • Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994r.) złamanie danego przepisu będzie zgłaszane na policję.
 • Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.
 • Spożywania alkoholu, palenia papierosów lub zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 • Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu.
 • Wnoszenia na salę artykułów spożywczych zakupionych poza bufetem kina.


   W przypadku naruszenia przez klienta powyższych punktów regulaminu, po uprzednim upomnieniu,   może zostać on wyproszony z sali kina, w skrajnych przypadkach pracownicy mają obowiązek wezwać Policję.

Partnerzy

Kinadas