• Godzilla II. Król potworów

  Po pojawieniu się nowego zagrożenia Król Potworów powraca, by ponownie przywrócić w przyrodzie równowagę. Więcej
 • Alladyn

  Chłopak o czystym sercu dostaje propozycję od potężnego wezyra, by znalazł dla niego tajemniczą lampę. Więcej
 • X-Men: Mroczna Phoenix

  Jean Grey, jedna z pierwszych członkiń X-Men, nigdy w pełni nie rozumiała głębi i złożoności swojej mocy. Podobnie jak jej mentor i ... czytaj dalej Więcej
 • Paskudy. Ugly Dolls.

  Brzydka laleczka Moxy pragnie poznać świat i zrozumieć, dlaczego Paskudom nie dane jest trafiać do rąk dzieciaków. Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 REGULAMIN KINA ,,SOKÓŁ’’ W SOKÓŁCE

       Regulamin określa zasady korzystania z Kina ,,Sokół’’ w Sokółce.Celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu i bezpieczeństwa widzów. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Kina oraz przebywający na terenie obiektu.


    POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Wstęp do Sali Kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu, lub karnetu wstępu.
 • Zakupienie biletu, lub karnetu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 • Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 • Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
 • Bilet ulgowy przysługuje  dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do lat 26, seniorom po 60 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji.
 • Karnet jest ważny po okazaniu dokumentu potwierdzającego osobowość wraz ze zdjęciem.
 • Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub karnetu.
 • Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
 • Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba,  że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 • Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na Teren Kina.
 • Za rzeczy pozostawione na Terenie Kina nie ponosimy odpowiedzialności.
 • Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
 • Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów. Przy mniejszej ilości zastrzegamy sobie prawo odwołania seansu.
 • Na całym terenie Kina obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, oraz zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 • Na Teren Kina obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 • Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla klientów kina.
 • Klient przed seansem 3D otrzymuje specjalne okulary o które dba w trakcie ich użytkowania, po zakończeniu projekcji filmowej zwraca je obsłudze (prosimy o nie dotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, nie wycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów, nie siadanie na nich itp. Można w ten sposób doprowadzić do ich zniszczenia. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych okularów 3D Klient ponosi za nie odpowiedzialność materialną.
 • Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali kina porządku oraz czystości.

 

     PODCZAS SEANSÓW FILMOWYCH ZABRANIA SIĘ:

 • Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994r.) złamanie danego przepisu będzie zgłaszane na policję.
 • Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.
 • Spożywania alkoholu, palenia papierosów lub zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 • Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu.
 • Wnoszenia na salę artykułów spożywczych zakupionych poza bufetem kina.


   W przypadku naruszenia przez klienta powyższych punktów regulaminu, po uprzednim upomnieniu,   może zostać on wyproszony z sali kina, w skrajnych przypadkach pracownicy mają obowiązek wezwać Policję.

Partnerzy

Kinadas